Gynekolog frysztyn

Kolposkop je důležitým zařízením v roli gynekologa a před jeho zakoupením musíte provést profesionální průzkum. Při tvorbě volby optického zařízení tohoto žánru je třeba vyjádřit názor na uspořádání faktorů, jejichž náklady nejsou v žádném případě nejdůležitějším faktorem, je třeba mít na paměti, že příliš nízká cena kolposkopu může znamenat nízkou kvalitu zpracování, která pejorativně přebírá hodnotu obrazu , nestabilita pantografu a nedostatek softwaru umožňujícího specifické posouzení shromážděného vizuálního materiálu.

Kvalita obrazu by měla být kritickým kritériem, protože při nákupu kolposkopu jsou dnes parametry optického systému nejširším rozlišením. Stojí za to se blíže podívat na místo práce čoček z konkrétního typu kolposkopu a podívat se, zda má optický systém několik způsobů přiblížení a jak široký je rozsah zaostření, tj. Zaostření obrazu. Přesnost kolposkopu existuje a obzvláště prestižní prvek, a proto musí rameno sběrače zajistit volný a jasný pohyb v jakémkoli poli. Správně vyvážené rameno sběrače a použití kvalitních pneumatických válců jsou další důležité vlastnosti dobrého vybavení.

Pokud jde o kolposkopovou lampu, tradiční žárovky se již staly anachronickými, ale důležitá je také obrovská síla světla, stejně jako schopnost upravit ji. Moderní LED diody v LED technologii mají nižší energetické nároky, což prodlužuje životnost lampy a odstraňuje riziko zahřívání zkušebního pole. Posledním důležitým aspektem při nákupu kolposkopu je ergonomie produktu, protože vzhledem ke specifičnosti gynekologické profese by měly být všechny funkce dotyčného optického zařízení použity jednou.