Elektronovy mikroskop pro prenos obrazu

V současné době je hutnictví věcí, která nejen provádí procesy tváření plastů a slévárenství, ale také se těší studiu skupin v makro moci. Nakonec se obvykle přenášejí experimenty na metalografických mikroskopech.

Mikroskopie je věc, která se objevila před několika stovkami let. Nicméně, to bylo jen v závislosti na různé metodě, že mikroskopy začaly být nalezeny v metalurgii. V dnešní etapě jsou při knize potřeba s inženýrskými materiály. V současné době jsou metalografické mikroskopy v oboru nejznámější, což se mimo jiné doporučuje pro testování kovových vzorků nebo jejich zlomenin. Tato zobrazovací technologie se získává na neprůhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy zahrnují elektronové mikroskopy, které umožňují pozorovat struktury na atomové úrovni a světelné mikroskopy, které se vyznačují menším zvětšením. Pozorování prováděná pomocí těchto zařízení jsou zvláště důležitá, protože díky tomu můžeme detekovat různé způsoby mikrotrhlin ve zboží nebo jejich původu. Rovněž je možné vypočítat podíl fází současně a určit přesné fáze. Díky tomu jsme schopni odhadnout množství a způsob inkluze a mnoho různých důležitých faktorů z hlediska metalurgie. Například často mikroskopická pozorování nově vytvořeného materiálu umožňují přesné pozorování struktury materiálu, takže v perspektivě můžeme zabránit mnoha nechtěným selháním.

Použití metalografických mikroskopů je velmi důležité, protože díky tomu můžeme rychle odhalit materiální vady. Pamatujte však, že manipulace s tímto typem nábytku je komplikovaná. Z tohoto smyslu by to měli zažít pouze kvalifikovaní lidé.