Detske obleceni ptak

Skutečné nebezpečí výbuchu nastává v případě poprášení vzduchu jiným způsobem prachu. Mohou pak žít ve dřevě, jemném uhelném prachu nebo práškových barvách. V důsledku vysoké koncentrace jemných zrn prachu různého původu může dojít k výbuchu. Zapálení je jistě žít vytvořený otevřeným ohněm, elektrickými jiskrami, elektrostatickými proudy a komponenty strojů, které jsou ohřívány k vysokým teplotám.

Aby se minimalizovalo nebezpečí výbuchu a výbuchu, jsou nezbytné systémy odsávání prachu.Nejvyšší účinnost zařízení pro shromažďování prachu zajišťují místní pobyty, které mohou mít podobu samonosných ramen, přísavek nebo okapů, které jsou vedeny v blízkosti zdroje emisí. Každý prachový klastr by měl být odstraněn na aktuálním základě, aby se prach neusazoval ani nevyskytoval. Doporučuje se pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach.

Zařízení pro odsávání prachu musí být vhodné s informacemi atex. Associates jsou fanoušci a filtry, které jsou dobré se základními standardy. Instalace atex (atex instalace do základní verze je možná z výbušných panelů, které obsahují filtr odolný proti výbuchu. Filtry mohou být jednorázové nebo mohou být znovu použitelné.Exploze pokuty v instalaci způsobí, že membrána praskne, výbušné plyny se odráží do atmosféry takovým způsobem, že se filtr nevrátí k poškození.

Volitelné vybavení pro systémy odsávání prachu může zahrnovat metody jiskření nebo nové systémy jiskření v místnosti s použitím oxidu uhličitého. Zpětné klapky by měly být údaje o ventilačních kanálech odeslaných do filtru. Účelem klapek je chránit šíření plamene uvnitř zařízení.