Auto zeme

Elektrostatické uzemnění je mimořádně důležitou součástí v sektoru a transport hořlavých plynů také dalších látek, jako jsou kapaliny nebo prášky. Pokud je statická elektřina umístěna blízko hořlavých materiálů, vzniká nebezpečí.

https://aufelin-pure.eu/cz/

Každý rok v celé Evropě je nyní těmito činnostmi způsobeno více než 400 nehod. Zapálení, požáry a dokonce výbuchy jsou naprosto reálné nebezpečí, o kterém si všichni zdravě smýšlející lidé a podnikatelé uvědomují.

Zde přicházejí s radou elektrostatické uzemňovací mechanismy a styly. Jejich platnost v myšlení se probudí spojením ohrožených prvků s nízkým odporovým drátem k tématu uzemnění vhodnou svorkou. Na náměstí je velké množství typů - klíště, šroubované, umístěné v jednom kontejneru. Vyspělejší systémy umožňují obojí sledovat uzemnění v reálném čase. Ve spojení s následnými zařízeními nemusí vést k dávkování nebo práci na výrobku v případě problémů se zemněním. Některé metody fyzicky blokují tuto možnost uzavřením ventilu nebo plniva, což je neocenitelné v případě selhání spolupracujících zařízení nebo pokusů o obejití bezpečnosti. Tento model řešení se často vztahuje na železniční a silniční cisterny.

Zcela běžným problémem použití svorek na zařízeních, která se zabývají laky, barvami, rozpouštědly nebo pryskyřicemi, je proces pokrytí povrchu materiálem, který je obtížné úplně omezit. Může tedy vytvořit vrstvu, která izoluje elektrostatické uzemnění a částečně nebo úplně neguje její účinnost. Zachází nejen s přístroji, ale také s kontejnery a cisternami uloženými do výše uvedených materiálů.